разединение

разединение
същ. - разединеност, раздробеност, разцепление, разкол, липса на единство, несъгласие, неразбирателство, разногласие, несговорчивост, раздор
същ. - разделяне, отделяне, откъсване, разрив
същ. - партизанщина

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • несъгласие — същ. разногласие, неразбирателство, недоразумение, разединение, конфликт, раздор, крамола, ежби, дрязги, търкания същ. противоречие, възражение, противене, опозиция, антагонизъм, контраст същ. кавга, схватка, борба същ. разкол, разцепление,… …   Български синонимен речник

  • отделяне — същ. издаване, изпускане, изхвърляне, излъчване, секрет същ. изолация, изолиране, уединяване същ. обособяване, сортиране същ. откъсване, откъснатост, обособеност същ. разделяне същ. разединение, разрив …   Български синонимен речник

  • откъсване — същ. отделяне, откъснатост, обособеност, изолация същ. разделяне, разединение, разрив същ. щипване, ощипване, пощипване, дръпване …   Български синонимен речник

  • партизанщина — същ. разногласие, разкол, разединение …   Български синонимен речник

  • разделност — същ. откъснатост, разединеност, самота, изолиране, изолация, разединение, разделяне …   Български синонимен речник

  • разделяне — същ. делене, разпределение, разпределяне същ. деление, разчленение, подялба същ. отделяне, изолиране, изолация същ. откъсване, разединение, разрив същ. отлъчване същ. раздаване …   Български синонимен речник

  • раздор — същ. несъгласие, недоразумение, неразбирателство, несговорчивост, разединение, разкол, разцепление, търкане, вражда, разпра, свада, ежба, крамола, кавга, смут същ. разногласие същ. спор, препирня същ. прение …   Български синонимен речник

  • раздробеност — същ. разпокъсаност, разчленение, разкъсване, разделяне същ. разединение, несговорчивост, разцепление, разкол …   Български синонимен речник

  • разединеност — същ. разединение, раздробеност, разцепление, разкол, липса на единство, несъгласие, неразбирателство, разногласие, несговорчивост, раздор …   Български синонимен речник

  • разкол — същ. ерес същ. разединение, разцепление, разцепничество, фракционерство, груповщина, разколничество, отцепничество, сепаратизъм, фракция, сектантство, сектантщина същ. раздор, несъгласие същ. отцепване същ. разногласие, различие, дисидентство същ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”